Henryk Sienkiewicz
61-719 POZNAŃ ul. Północna 1
tel. (61) 852-28-75,  fax (61) 852-28-75
tel. kom 602-270 309
Http:www.9477.pl/alkom

Godziny pracy: 24 h
 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

USŁUGI: (Oczyszczanie miasta)

zamiatanie mechaniczne zakładanie zieleni, pielęgnacja 

wywóz

 • nieczystości stałych
 • gruzu
 • wielkogabarytowych
 • opróżnianie koszy 

  sprzatanie hal i pomieszczeń 

  mycie, czyszczenie i piaskowanie elewacji, likwidacja graffiti

  recykling i wywóz odpadów niebezpiecznych i płynnych

  ładowarko-koparki

  transport - ziemi, gruzu i innych materiałów sypkich

  niszczenie akt i nośników elektronicznych


  TAI ** 94-77 ** Ogólnopolska Informacja Gospodarcza