15-703 Białystok
ul. Zwycięstwa 8

tel./fax (85) 652-04-63
tel. (85) 652-04-67
652-04-59
652-47-58

 

badanie sprawozdań finansowych

prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

ekspertyzy ekonomiczno-finansowe

doradztwo podatkowe

organizacja rachunkowośći

postępowania likwidacyjne i upadłościowe


TAI ** 94-77 ** Ogólnopolska Informacja Gospodarcza