Gmina Bejsce położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, na obszarze Niecki Nidziańskiej, w pobliżu rzeki Nidzicy. Drogi lokalne prowadzące do Kazimierzy Wielkiej i Opatowca zapewniają połączenie ze szlakami komunikacyjnymi wiodącymi do Krakowa, Kielc  i Sandomierza.
Bejsce są gminą rolniczą i uprawa ziemi jest głównym zajęciem jej mieszkańców. Brak przemysłu i dogodny klimat sprzyjają produkcji zdrowej żywności i rozwojowi agroturystyki. Na żyznych glebach uprawia  się warzywa gruntowe, zboża, tytoń, fasolę, rośliny okopowe   i pastewne. Bliskość Krakowa, który zapewnia rynek zbytu płodów rolnych jest atutem dla rozwoju przechowalni i handlu.
Bejsce od północy otoczone są pasmem wzgórz, co podkreśla ich piękne położenie. W pobliżu przepływa Nidzica. Szlak turystyczny prowadzi          z Bejsc przez Rogów do Opatowca.
        W Bejscach można podziwiać kościół z XIV w. p.w. św. Mikołaja,  z którym sąsiaduje renesansowa kaplica Firlejów. Stanowi ona jeden        z najcenniejszych zabytków małej architektury sakralnej w Polsce. Znajdujący się w niej nagrobek Firlejów jest przykładem europejskiej sztuki, renesansowej.  W Bejscach jest również klasycystyczny pałac        z XIX w., którego kopii jest warszawski Belweder. Te dwa obiekty zbudował ten sam architekt.  Kilometr od Bejsc znajduje się kurhan           z epoki brązu. Ziemie te położone są w sercu Małopolski, dzięki temu ich mieszkańcy najwcześniej przyjęli chrzest. Przez wieki właścielami Bejsc byli m.in. Firlejowie i Potoccy.


 
 

Urząd Gminy:
28-512 Bejsce
tel. (0-41) 351-10-10
OFERTA
Pożądane inwestycje to: stworzenie zakładów przetwórczych, rozwój branży budowlanej, rozbudowa sieci wodociągowej i telefonicznej, budowa gazociągu, kanalizacji i utylizacja odpadów.
Na terenie gminy można wydzierżawić działki orne i kupić utwardzone place o powierzchni 2, 5 ha. Samorząd oferuje pomoc i pośrednictwo przy zakupie terenów i nieruchomości oraz ulgi podatkowe dla inwestorów. Na tym terenie istnieje potrzeba tworzenia nowych miejsc pracy.

WÓJT GMINY:
Józef Zuwała

przewodnicząca RADY GMINY:
Krystyna Wicher

zastępcy przewodniczącej RADY GMINY:
Jarosław Parada
Marek Jachna

członkowie:

*   Ryszard Józefczyk

*   Beata Grudzień

*   Andrzej Stalmach

*   Stanisław Modła

*   Krzysztof Kałat

*   Wiesław Leżoń

*   Stanisław Marzec

*   Beata Jaworska

*   Barbara Młodawska

*   Małgorzata Paś

*   Stanisław Strzelecki

*   Robert Kurek

Powierzchnia:  ok. 5,8 tys. ha
Ludność:  ponad 4,7 tys. osób

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH GMINY BEJSCE

 

TAI ** 94-77 ** Ogólnopolska Informacja Gospodarcza
Przetargi w Sieci - Pressinfo.pl
nieruchomości Kraków