Biuro Handlowe:
  02-269 Warszawa ul. Skibicka 31, tel.(0-22) 868-50-62 do 64, 846-27-44, kom. 0-601 22 04 62
 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:
 
Hurt:
  Firma oferuje podstawowy asortyment, który obejmuje:
przeponowe naczynia ciśnieniowe REFLEX - Niemcy,
zawory kulowe dla ciepłownictwa NAVAL-OY - Finlandia, oraz polskich producentów
zawory kulowe dla instalacji ITAP - Włochy, RAVANI - Włochy
odmulacze I0W, filtry siatkowe FS-1, magnetoodmulacze OISm - Polska
wymienniki JAD - Polska, wymienniki płytowe SWEP - Szwecja
pompy GRUNDFOS, WILO - Niemcy, LFP - Polska
zawory bezpieczeństwa SYR, Si - Polska
urządzenia automatycznej regulacji SAMSON, DANFOSS - Dania, Honeywell - USA TAC - Szecja
liczniki ciepła APATOR - Polska, SCHLUMGERGER - Szwecja, KFAP - Polska
zawory termostatyczne przygrzejnikowe DANFOSS - Dania, Jan-K - Polska
odpowietrzniki, manometry, termometry
otuliny termoizolacyjne dla rur, zaworów, wymienników, odmulaczy i magnetoodmulaczy
rury wodociągowe i kanalizacyjne PCV dla sieci zewnętrznych
rury kanalizacyjne betonowe firmy ALSYBET - Polska, rury z PCV i PE firmy MABO-TURLEN oraz rury z polimerobetonu, studzienki kanalizacyjne z tworzywa i polimerobetonu
oczyszczalnie z tworzywa
armatura wodociągowa ZETKAMA - Polska
zawory zwrotne
grzejniki PURMO
przepustnice NAVAL - Finlandia, GESTRA - Niemcy
  Asortyment ten w każdej chwili firma może rozszerzyć realizując kompletację dostaw urządzeń zgodnie z potrzebami klientów.
  Armatura i urządzenia oferowane przez firmę charakteryzuje precyzja i niezawodność sprawdzona wielokrotnie w praktyce.
  Firma posiada wszystkie niezbędne atesty - UDT, C0BRTl INSTAL, uprawniające do stosowania na terenie całego kraju.
  Konkurencyjne ceny, natychmiastowy odbiór towarów

Usługi:
  Projektowanie i wykonawstwo pod klucz infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska, w szczególności:
oczyszczalnie ścieków różnych wydajności projektowane i wykonywane w konstrukcji żelbetowej, stalowej i z tworzyw sztucznych
pompownie w obudowie z tworzyw sztucznych, polimerobetonu oraz w konstrukcji betonowej i żelbetowej z pompami zatapialnymi
sieci kanalizacyjne i wodociągowe, magistralne i rozdzielcze z tworzywa, kamionki, betonu, żeliwa stali oraz wszystkie występujące obiekty na sieci
sieci kanalizacyjne ciśnieniowe
ujęcia wody powierzchniowej i wgłębnej oraz stacje uzdatniania wody
sieci cieplne w różnych technologiach, w tym sieci preizolowane
obiekty ciepłownicze: kotłownie, przepompownie, węzły cieplne
instalacje wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania z tworzyw sztucznych
sieci gazowe
sieci elektroenergetyczne, oświetleniowe, układy automatyki i sterowania dla obiektów komunalnych
sieci telefoniczne
opracowania geotechniczne, wiercenia badawcze gruntu

  W swoich opracowaniach firma stosuje nowoczesne technologie odnośnie materiałów i rozwiązań projektowych np:
przepompownie, w których pompy i kratę umieszcza się we wspólnej studzience wykonanej z tworzywa, lub polimerobetonu charakteryzujące się łatwością i szybkością montażu oraz trwałością konstrukcji
sieci wodociągowe z rur z tworzywa
sieci kanalizacyjne z kamionki i tworzywa o parametrach wytrzymałościowych umożliwiających układanie przewodów bez dodatkowych wzmocnień np. przez obetonowanie
sieci preizolowane w różnych technologiach umożliwiające układanie sieci centralnego ogrzewania bez obudowy kanałowej. Główne zalety to trwałość, niezawodność, prosty, szybki montaż w każdych warunkach gruntowo-wodnych bez konieczności wykonywania drenażu

  Firma posiada rekomendację:
   Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych PZITS
   Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SPEC
   Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. W-wy MPWiK
   Dyrekcji Budowy Wodociągu Północnego i Oczyszczalni Ścieków w Warszawie
Firma jest członkiem Polskiej lzby Projektowania Budowlanego